Mine mærkesager

Børns og unges trivsel


Vi skal tilbyde vores børn og unge et liv, der først og fremmest er ubekymret, lystfuldt, legende, skabende og trygt. Hvad skal der til for at vi når dertil? Måske skal vi indrette vores arbejdsliv, så vi forældre har mindre travlt? Måske skal vi sætte vores skoler så meget fri, at der ingen bindinger eller måltal er overhovedet? Måske skal vi skyde en masse penge efter at tilbyde langt flere og langt billigere fritidsaktiviteter til børnene, så de har et frirum efter skole, som ikke handler om at være dygtigst - men om at være, skabe og lege? 

Der er brug for, at vi først og fremmest gennemfører en ambitiøs kortlægning af børns og unges trivsel - vi har brug for at vide, hvorfor så mange har det så dårligt. Og så skal vi sætte ind med indsatser, der rent faktisk virker - også selv om de koster mange penge. Det skylder vi vores børn og unge.

Frihed og omsorg

Mennesket fødes frit og har ret til frihed og selvbestemmelse, så længe denne frihed ikke skader eller begrænser andres frihed, rettigheder og muligheder for personlig udfoldelse.

Jeg længes efter – og vil kæmpe for – et samfund, hvor det er meget nemmere at leve sit liv på andre måder end flertallet – fx ved at bo i et Tiny House eller en autocamper, skifte lønarbejdet ud med selvstændighed og fleksibilitet eller leve flere generationer under samme tag. Det handler frihed om for mig.

Jeg længes også efter et samfund med langt mere nærhed, omsorg og kærlighed. Et samfund, hvor det er langt mere almindeligt, at vi hjælper hinanden, når vi har brug for det. Lad os gøre det meget mere tilgængeligt og attraktivt at blive frivillig. Eller lad os inspirere af Frome - den engelske by, der har mindsket både ensomhed og lægebesøg helt enormt ved at skabe fælles mødesteder for byens borgere. Det er ikke nødvendigvis så svært. Men det kræver politisk vilje.

Klima og natur

Naturen er ikke bare til for, at vi mennesker skal nyde den. Den eksisterer i egen ret – og det er vores opgave at passe på den. Vores forbrug skal tage hensyn til det samlede økosystem. Det kræver politisk regulering og menneskeligt mådehold. Vi er alle en del af løsningen. 

 
Vi må politisk blive meget mere konsekvente over for landbrug og industri, der udleder co2. Det skal koste at forurene. Men vi bliver også alle nødt til at se os selv i spejlet og ikke bare have ambitionen om at leve mere bæredygtigt, men rent faktisk gøre det. 

Og så skal vi ikke igangsætte nye anlægsprojekter, som fx Lynetteholmen, uden at vi er 100% sikre på, at de ikke skader det omkringliggende miljø. Derfor mener jeg også, at Lynetteholmprojektet bør stoppes.


Målsætningen er enkel: Vi skal aflevere jorden til kommende generationer i bedre stand, end den blev overdraget til os.

Skole, uddannelse og forskning

Børn er som små planter, der spirer – de skal næres ved roden. De er ikke passive modtagere af viden, men medskabere af egen læring. De er kreative, sansende væsener.

Kreativitet og leg er en væsentlig del af den almene dannelse. Det stimulerer børns nysgerrighed og selvudvikling. Derfor skal vores folkeskole være en skole for både hænder, hoved og hjerte – hvor håndværksfag og kreative fag har ligeså stor vægt og værdi som boglige fag, og hvor der er langt mere plads tilfordybelse, erkendelse og sanselighed.

De videregående uddannelser skal ikke udflyttes fra de store byer til provinsen. Langt de fleste unge vil gerne studere i storbyen. Det giver mening – det ville min generation også, da vi var unge! Derfor skal vi styrke storbyernes uddannelsesinstitutioner i stedet for at lukke studiepladser.


Og vi skal altid stå værn om forskningsfriheden. Forudsætningen for, at videnskaben kan udvikle sig er, at den er kritisk og fri, og at den faglige kvalitet understøttes af nødvendige økonomiske rammer.

Kultur

Kulturen giver os et fælles sprog og plads til at reflektere over, hvem vi er og hvad vi længes efter.

 

Kultur – hvad enten det er et teaterstykke, en film eller en fodboldkamp – rører os og får os til at mærke os selv på godt og ondt. Den giver os smil og tårer; den får os til at mærke smerte og livslyst.

Det trænger vi til meget mere af i et samfund, som er blevet alt for instrumentelt. Derfor skal vi have meget mere kultur – i skolerne, på uddannelsesinstitutionerne og i det offentlige rum.

Frisind, åndsfrihed og ordentlighed

Danmark har en stolt tradition for frisind og åndsfrihed. Vi er alle børn af Grundtvig, som understregede, at alle har ret til at tro på det, de tror på - og på at uenighed skal udtrykkes i ord, ikke slås ned ved lov. Det må vi aldrig glemme. Vi skal naturligvis bekæmpe social kontrol, hvor den findes - men vi må aldrig lade flertallet tyrannisere mindretallet og slet ikke gøre sig klog på dets vegne. Alle har ret til at tro på, det de vil, og klæde sig, som de vil.

Danmark skal være et land, der byder mennesker, som gerne vil slå sig ned og bidrage til samfundet, velkommen. Vi skal gøre op med tåbelige regler, som sender velintegrerede mennesker ud af landet. Adgangen tilat opnå permanent opholdstilladelse og statsborgerskab bør være baseret på reel samfundsdeltagelse frem for symbolpolitik.


Alle er lige meget værd. Vi må insistere på at få ordentligheden tilbage i dansk politik.

Demokrati

Vi har brug for at fremtidssikre vores demokrati, så vi ikke igen skal se mink-skandaler, FE-skandaler og lovovertrædelser på vegne af ministre. Vi bør dels få en forfatningsdomstol. Og dels skal vi investere massivt i den brede og folkelige demokratiske dannelse, både på de formelle og de uformelle uddannelsesinstitutioner.

Et land bliver aldrig stærkere - eller svagere - end sit folk, og Danmark har i en årrække svigtet den vigtige opgave med at tilbyde sine borgere rum og mødesteder for demokratisk oplysning og deltagelse. Mere folkeoplysning, mere demokratisk dannelse på uddannelsesinstitutionerne. Hvad med fx at få praktisk filosofi på skoleskemaet og filosofikum tilbage på både de korte, mellemlange og lange uddannelser? Der er, kort sagt, brug for en massiv vitaminindsprøjtning for at sikre vores fine tradition for, at demokratiet står over alt andet.